Back

Back

Back ger dig ett enkelt och effektivt sätt att stärka
din rygg och baksida axlar med hjälp av din egen
kroppsvikt som motstånd i träningen.


Övning 1

Håll den övre stången, handflatorna vändna framåt och dra ner stången.

Övning 2

Håll den övre stången, handflator mot dig och dra ner stången .

Övning 3

Avancerad nivå : Håll den övre stången med bara en hand och dra ner stången.