Junior Chest

Junior bryst

Junior Chest är en axelpress som använder sig av barnets egna vikt som motstånd. Precis rätt mängd motstånd för säker och effektiv träning av axlar, triceps och bröst.


Övning 1

Håll i handtagen på botten och tryck framåt.

Övning 2

Avancerad nivå: Håll ett handtag med bara en hand och tryck framåt.

Övning 3

Avancerad nivå: Håll i handtagen så högt upp som möjligt och tryck framåt.