Seniorer

Seniorer

Friska åldrandet är på allas önskelistan, och nyckeln är att upprätthålla din kropp genom motion. En Norwell Outdoor Fitness park kan ge en viktig fördel för alla äldre samhällen: e.g. friska utomhus aktiviteter, umgås, att lägga till rörelse i vardagslivet, hjälpa upprätthålla självständighet och förbättra fysiska och psykiska välbefinnande.

Vår intuitiva stationerna är utformade för alla – från de utmanas av fysiska begränsningar eller sjukdom, att den ganska vältränad och mobil. Detta gör också den utomhus fitness parkera en perfekt plats för mor-och farföräldrar att umgås med sina barnbarn.

Alla våra fitness stationer använder din egen kroppsvikt som motstånd. Övningarna kan därför utföras på din förmåga och utan risk för skador.

Bra funktioner för användare, utbildare och instruktör erbjuder vi de Norwell Apps och QR-koder på varje station, inspirerande för att utöva och ger fullständig undervisning i användning.

Den estetiska dansk Design som uttrycks i vår fitnessutrustning är mycket tilltalande. Form och färg tillsammans skapa en högt genomskinligt kvalitet, vilket gör den lämplig för alla miljöer.

Norwell Outdoor Fitness posterar är lätta att installera och kräver ett minimum av underhåll.

Kontakta oss för mer information