NORWELL FUNCTIONAL TRAINING

Fitness Park 

En Funktional trænings-pakke med det nye store Funktionel træningsanlæg, hvor der i samme redskab kan trænes af flere og med styrke
af flere muskelgrupper på samme tid. I pakken er desuden 2 stationer til opvarmning og kredsløbstræning samt et oversigtsskilt.
Parken dækker træning af styrke, kredsløb, balance og smidighed – ialt den komplette park med mange funktioner på relativ lidt plads!
Krav til plads: minimum 51,3 m2

PRODUKTER

 1:  NW201 AIR WALKER

 2: NW202 CROSS

 3: NWC608 FUNCTIONAL TRAINING FRAME

 4: NW503 SIGN

 

For konkret tilbud inkl. montage og underlag, kontakt Norwell.

 

Med Funktionel trænings-pakken inkluderes alle træningskategorierne: Styrke, kredsløb, balance og smidighed