David Zwietink

Directeur Sports2Play

 

Namens Sports2Play ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Norwell Outdoor Fitness NL, tevens ben ik officieel distributeur. Mijn doel is om samen met sterke partners het Norwell-concept verder uit te bouwen en meer mensen in beweging te krijgen. "Sociaal en sportief verbinden" is onze visie en "van samen bewegen naar samen leven" is ons doel.

 

Sports2Play staat voor: 
Duurzaam Duurzaamheid
Sociale Integratie Sociale Integratie
Healthy-Ageing Healthy Ageing
WelzijnsbevorderingHealthy-Ageing Welzijnsbevordering
#gratissportenvooriedereen