ONZE KLANTEN


Een openluchtfitnesspark dat gratis te gebruiken en altijd beschikbaar is - en dat al snel een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen wordt.
Het natuurlijke gevolg is een verhoogde levenskwaliteit en een gezondere samenleving.- Heeft u ook een Norwell Outdoor Fitness Station nodig dat in uw omgeving is geïntegreerd?


Parken & Recreatie 


Scholen & Onderwijsinstellingen 


Bedrijven & Organisaties 


Bejaardentehuizen
Voor Hulpbehoevenden